Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2008

Παράνομος διαγωνισμός 700.000 ευρώ

Ακόμη μια παρανομία παραδέχτηκε ο δήμαρχος

Παράνομος κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο διαγωνισμός ύψους 700.000 ευρώ, που έγινε από τον Δήμο Περιστερίου για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας.
Το 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αριθμό 49/2008 πράξη του αποφάσισε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν από το δήμο Περιστερίου τα εντάλματα που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Αυτό συνέβη διότι ο δήμος Περιστερίου δεν δημοσίευσε την προκήρυξη του διαγωνισμού στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρότι το προβλέπει ρητά ο νόμος.
Σύμφωνα με το νόμο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) υποχρεούνται να αποστείλουν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις προκηρύξεις των διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, που προτίθενται να συνάψουν, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η υποχρέωση αυτή, έχει στόχο τη διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης του έργου και τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Καράμπελας ζήτησε εξηγήσεις από τον δήμαρχο για τον παράνομο διαγωνισμό των 700.000 ευρώ και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην πληρωθούν τα σχετικά εντάλματα.
Ο δήμαρχος στην απάντησή του παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στο διαγωνισμό και προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, λέγοντας ότι δεν είναι σημαντικό, καλύπτοντας έτσι τους υπεύθυνους της παρανομίας.
Και εδώ γεννάται ένα μεγάλο ζήτημα. “Γνωρίζατε με ποιες διαδικασίες γίνονται οι διαγωνισμοί; Αν ναι γιατί δεν τις ακολουθήσατε; Αν όχι γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα γνώσεων; Και είναι άραγε το μόνο ή ένα από αυτά που φάνηκαν;”
Και τελικά κύριε δμαρχε μήπως πρέπει με περισσότερη σοβαρότητα να διοικείτε το Δήμο και να δίνετε απαντήσεις σε δημοτικούς Συμβούλους; Εκτός και αν πιστεύετε ότι ένας διαγωνισμός ύψους 700.000 ευρώ μπορεί να γίνεται χωρίς κανόνες διαφάνειας.

Δεκέμβριος 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου