Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Να λειτουργήσει ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
του Κώστα Καράμπελα
δημοτικού συμβούλου


Πολλές εκδηλώσεις θα γίνουν και φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, και πολλά μεγάλα λόγια θα ειπωθούν στο Περιστέρι για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Από έργα όμως τίποτα. Ουσιαστικές ενέργειες που θα βελτιώσουν τη θέση της γυναίκας στην πόλη μας δεν έγιναν.
Ο Δήμος Περιστερίου που θα έπρεπε να παίζει ενεργό ρόλο στο ζήτημα αυτό, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα θετικό, αλλά έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω:

Κατάργησε αυθαίρετα τον Σταθμό Εργαζόμενης Γυναίκας Περιστερίου,
ένα έργο που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος URBAN.
Μία τέτοια απόφαση μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου μπορούσε να πάρει μετά το έτος 2011, διότι το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύντομο ιστορικό.

Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου στα πλαίσια ενός σημαντικού σχεδιασμού παρεμβάσεων σε κοινωνικά προβλήματα, πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος URBAN την δημιουργία των παρακάτω τριών σταθμών:

Εργαζόμενης Γυναίκας.
Παιδιών με προβλήματα 6-12 ετών.
Νέων με ιατροκοινωνικά προβλήματα.

Μέσω του προγράμματος κατασκευάστηκαν τρία κτίρια, ένα για κάθε σταθμό στο χώρο που είχε αγοραστεί από το Δήμο και που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο ΕΠΑΣ Σωτηρόπουλοι. Τα κτίρια αυτά κατασκευάστηκαν στο διάστημα 1999-2001. Το κτίριο του Σταθμού Εργαζόμενης Γυναίκας Περιστερίου είναι 300 τ.μ. ειδικά κατασκευασμένα για την λειτουργία του.
Το κτίριο αυτό που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ δεν λειτούργησε για το σκοπό που κατασκευάστηκε. Η ΑΝΑΝΕΠΕΡ ΑΕ που έχει αναλάβει τη λειτουργία του δεν έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες. Μόνο μια υπάλληλος που προσλήφθηκε από την προηγούμενη διοίκηση υποτίθεται ότι καλύπτει το σταθμό μαζί με τις άλλες αρμοδιότητες που έχει στα γραφεία της εταιρείας.Το κτίριο του Σταθμού Εργαζόμενης Γυναίκας ο Δήμαρχος το παραχώρησε παράτυπα στο Ελεγκτικό Συνέδριο!!!!

Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι γεγονός. Το κτίριο του Σταθμού Εργαζόμενης Γυναίκας Περιστερίου αντί να λειτουργήσει για το σκοπό που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, παραχωρήθηκε παράτυπα από το Δήμαρχο Περιστερίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να στεγάσει μέρος των υπηρεσιών του.
Η παραχώρηση του κτιρίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το Δήμαρχο είναι παράτυπη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι παραχώρηση χώρου του Δήμου μπορεί να κάνει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο Δήμαρχος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί κτίριο που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ για άλλους σκοπούς. Ο Δήμαρχος με την ενέργειά του αυτή, εκτός από το ότι πάει πίσω την πόλη στα κοινωνικά θέματα, βάζει σε κίνδυνο τα οικονομικά του Δήμου, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσε.

Υπάρχει μελέτη για τις δραστηριότητες του σταθμού
.
Το επιχειρησιακό σχέδιο για το Σταθμό Εργαζόμενης Γυναίκας Περιστερίου που καταρτίσθηκε στις αρχές του 1999 παρουσιάζει την υπάρχουσα κατάσταση στο Περιστέρι, την τεκμηρίωση σύστασης του σταθμού, τους άξονες ανάπτυξής του, οικονομικά στοιχεία και προτείνει τρόπο διαχείρισης του σταθμού.
Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι το κόστος λειτουργίας του δεν είναι μεγάλο για το μέγεθος του Δήμου Περιστερίου.
Στην παραπάνω μελέτη στηρίζεται η παρουσίαση των βασικών αξόνων του σταθμού που περιγράφονται στη συνέχεια του άρθρου αυτού.

Κατηγορίες γυναικών που πρέπει να υποστηριχθούν ιδιαίτερα:

Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Γυναίκες με εξαρτώμενα ηλικιωμένα ή ανάπηρα μέλη.
Πολύτεκνες.
Αποφυλακισμένες.
Απεξαρτημένες από ουσίες.
Γυναίκες με προβλήματα υγείας (π.χ.μαστεκτομή).
Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ( π.χ. τυφλές).
Κακοποιημένες γυναίκες.
Άνεργες άνω των 55 ετών.
Γυναίκες σε κλιμακτήριο εμμηνόπαυση.
Παλιννοστούντες- ομογενείς.
Τσιγγάνες.
Αλλοδαπές.
Ανειδίκευτες.
Μαθήτριες-σπουδάστριες.

Με βάση την κοινωνικο-οικονομική και πολιτιστική δομή του Δήμου Περιστερίου και την εμπειρία των λειτουργούντων δομών, οι βασικοί άξονες ανάπτυξης
του σταθμού οι οποίοι εξειδικεύονται σε:

1. Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών
Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του Σταθμού Εργαζόμενης Γυναίκας. Στοιχεία που μπορούν να αποθηκευτούν είναι:
Καταγραφή προγραμμάτων κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καταγραφή γυναικείου πληθυσμού και των αναγκών του.
Παρουσίαση επιχειρήσεων με συμμετοχή γυναικών για ανταλλαγή εμπειριών και
ανάπτυξη συνεργασιών.
Δημιουργία δικτύων πανελλαδικών ή διακρατικών με συμμετοχή γυναικών.
Διασύνδεση με δίκτυα προώθησης της απασχόλησης.

2. Συμβουλευτική Υποστήριξη
Τόσο οι άνεργες όσο και οι εργαζόμενες γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια βήμα προς βήμα συμβουλευτική και υποστηρικτική προσέγγιση που θα παρέχεται από το προσωπικό του Σταθμού Εργαζόμενης Γυναίκας και θα αφορά σε επαγγελματικό προσανατολισμό, ψυχολογική υποστήριξη και παροχή νομικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα αγοράς εργασίας.
Ο Σταθμός Εργαζόμενης Γυναίκας θα στηρίζει κάθε γυναίκα που χρειάζεται νομική βοήθεια σε περιπτώσεις διαμάχης με τον εργοδότη.

3. Υποστήριξη Ανεύρεσης Απασχόλησης
Ο Σταθμός Εργαζόμενης Γυναίκας βοηθά τις γυναίκες του Περιστερίου στην κατάρτιση βιογραφικού σημειώματος, στη σύνταξη συνοδευτικού γράμματος και τις υποστηρίζει στις πρώτες επαφές με τους υποψήφιους εργοδότες καθώς και στη διαδικασία της συνέντευξης.
Παρέχει ενημέρωση για την αγορά εργασίας και ιδιαίτερα την τοπική.

4. Παροχή Κατάρτισης σε Γυναίκες
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης θα είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τις γυναίκες που αφορούν στην εκπαίδευση σε ειδικότητες που αναζητούν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις του Περιστερίου, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, του επαγγελματικού προσανατολισμού, στη δημιουργική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου, με παράλληλη εξάσκηση δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν και επαγγελματικά, δίνοντας τη δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος.

5. Πολιτιστικό Στέκι Γυναίκας
Ακόμα ο Σταθμός Εργαζόμενης Γυναίκας θα είναι πυρήνας πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θα μπορούσε να γίνει Πολιτιστικό Στέκι Γυναίκας, με δανειστική βιβλιοθήκη, δυνατότητα ανάγνωσης εφημερίδας, internet, κ.λ.π.
Θα μπορούσε ακόμα να είναι σημείο συνάντησης για ομαδικές εξόδους, παρακολούθηση θεατρικών έργων, κινηματογραφικών προβολών, εκθέσεων, συναυλιών, εκδρομών.
Στο σταθμό θα μπορούν να γίνονται πολιτιστικά προγράμματα σχεδιασμένα από τις γυναίκες όπως: προβολή ταινιών, διοργάνωση ομιλιών σε θέματα ιστορίας, τέχνης, πολιτισμού, λογοτεχνικές βραδιές.
Άλλες δράσεις, όπως μόνιμο εκθετήριο έργων γυναικών (π.χ. πινάκων ζωγραφικής) ή και παζάρι με δημιουργίες γυναικών και άλλα αντικείμενα θα είναι επιθυμητές.


6. Συντονισμός Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Ο Σταθμός Εργαζόμενης Γυναίκας πρέπει να παρέχει υποστήριξη σε γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας της επιχείρησής τους σε νομικά θέματα, βοήθεια στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου, πληροφόρηση για πηγές χρηματοδότησης, για δάνεια και για φορολογικά θέματα.
Η υπηρεσία θα είναι ανοικτή και σε γυναίκες που ήδη έχουν ξεκινήσει την επιχείρησή τους και χρειάζονται συμβουλές, επιμόρφωση, ανταλλαγή εμπειριών με άλλες γυναίκες επιχειρηματίες, μεταφορά τεχνογνωσίας.
Άλλο πεδίο ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορεί να είναι η διάθεση «θερμοκοιτίδων» για νέες επιχειρήσεις μέσω του Δήμου, όπου μπορούν να παρέχονται οριζόντιες υπηρεσίες γραμματείας, τηλεφωνικού κέντρου, ακόμα και διαφημιστικής προώθησης αγαθών σε συνδυασμό με χαμηλό ενοίκιο σε χώρους που ανήκουν στο Δήμο για περιορισμένο διάστημα δύο ετών.

7. Ευαισθητοποίηση - Πληροφόρηση
Είναι απαραίτητη η διοργάνωση ενεργειών και η εκπόνηση υλικού δημοσιότητας, με απώτερο στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων γυναικών με ανακοινώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έκδοση ενημερωτικού υλικού και οργάνωση εκδηλώσεων.

Πρόταση: Ο σταθμός να διαχειρίζεται από γυναίκες

Το Περιστέρι είναι μια πόλη με σοβαρά προβλήματα στον κοινωνικό τομέα. Χρειάζονται πολλά και τολμηρά βήματα. Ο Δήμος Περιστερίου πρέπει να πρωτοστατεί σε κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς και όλους τους ενεργούς πολίτες.
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου δεν έχει προσθέσει τίποτα στον κοινωνικό τομέα, ενώ με την κατάργηση του Σταθμού Εργαζόμενης Γυναίκας μας πάει πίσω.
Πρέπει οι όλοι οι φορείς του Περιστερίου πρέπει να αντιδράσουν στην κατάργηση του Σταθμού. Θα είναι η καλύτερη προσφορά τους για την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας.

Περιστέρι 1.3.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου