Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΛΑΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Το σχέδιο «Καλλικράτης» είναι μια ριζοσπαστική αλλαγή που βάζει τα θεμέλια για την δημοκρατική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης είναι μια μεγάλη δομική αλλαγή στο διοικητικό σύστημα της χώρας που φέρνει στο επίκεντρο της πολιτικής τον πολίτη και την τοπική ανάπτυξη.
Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιούνται πάγιες θέσεις των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης όπως:
• Μια ενιαία και συνολική μεταρρύθμιση που αφορά στο κεντρικό κράτος με την μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στο Α΄και Β΄βαθμό Αυτοδιοίκησης, ώστε αυτό να μετατραπεί σε κράτος-στρατηγείο.
• Την δημιουργία Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Β΄βαθμού, που θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας.
• Την θεμελίωση ισχυρών δήμων.
Αυτονόητο είναι ότι το εγχείρημα είναι μεγάλο και δεν επιτυγχάνεται εύκολα, ανέξοδα ή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η αρχή έγινε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι ανεξάρτητα εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με τον στόχο του σχεδιασμού ή με τις επιμέρους ρυθμίσεις, να συμβάλλουν στον διάλογο για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου